Kwart pabostudenten zakt voor rekentoets

Rekenvaardigheidsles voor pabo studenten in Utrecht.

Een kwart van alle eerstejaarsstudenten aan de pabo moet van school af omdat ze te slecht zijn in rekenen. Dat liet de HBO-raad woensdag weten.

Den Haag, 20 juni. De studenten aan de lerarenopleiding moesten dit schooljaar voor het eerst een verplichte rekentoets afleggen. Aan het begin van het schooljaar zakte bijna de helft van de studenten voor de test. Na twee herkansingen, heeft een flink percentage van die studenten de toets nog altijd niet gehaald. Zij moeten hun opleiding hierdoor afbreken. „Er moet nog een groep studenten een rekentoets afleggen zodat we nog geen definitieve cijfers hebben. Maar we gaan ervan uit dat uiteindelijk ongeveer een op de vier studenten de toets niet haalt”, aldus de voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra.

Terpstra stelt een „ambivalent gevoel” te hebben bij de cijfers. „Aan de ene kant is het dramatisch dat er zo veel studenten moeten afhaken omdat ze niet goed genoeg kunnen rekenen. Maar aan de andere kant toont deze test aan dat we wel hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs omdat deze mensen voorheen wel gewoon de studie konden afmaken en voor de klas kwamen te staan. Wij zijn ook niet bereid concessies op het gebied van die kwaliteit te doen.”

De HBO-raad wil komend najaar ook bij andere HBO-opleidingen gaan peilen hoe het staat met de reken- en taalvaardigheden van de nieuwe studenten. Terpstra: „We willen HBO-breed 11.000 tot 12.000 studenten testen op het gebied van taal en rekenen.” De test is bedoeld om een beeld van de problematiek te krijgen. „We hebben de indruk dat deze problemen zich niet alleen manifesteren bij de pabo. Er moet veel reparatiewerk worden verricht”, aldus Terpstra.

Volgens de voorzitter van de HBO-raad tonen de resultaten van de rekentoetsen op de pabo aan dat de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hogere beroepsonderwijs niet op orde is.

Terpstra zegt zich tevens zorgen te maken over de afname van het aantal studenten dat zich aanmeldt bij de lerarenopleidingen. „Dit aantal loopt elk jaar verder terug. Vorig jaar waren er rond deze tijd nog 6300 voorinschrijvingen terwijl dat er op dit moment 5700 zijn.” (ANP)

Gepubliceerd in:
Binnenland
Meer binnenlands nieuws