Eindhoven wil gereguleerde wietteelt

Archieffoto: Een legale wietkwekerij in Veendam, de canabis is bestemd voor medische doeleinden.
Door een onzer redacteuren

Almere, 21 nov. Het achterdeurbeleid van coffeeshops moet worden gereguleerd. Dat was vandaag de uitkomst van de ‘wiettop’ in Almere. Eindhoven heeft zich aangeboden te experimenteren met wietteelt onder toezicht.

Alle 34 burgemeesters die vandaag op de ‘wiettop’ in Almere bijeen kwamen, zijn het erover eens dat regulering van de productie en handel van softdrugs noodzakelijk is. Door middel van een experiment moet blijken of dat werkt. Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven bood zich direct aan om zo’n „gemonitorde pilot” uit te proberen. Door het kweken te reguleren, bijvoorbeeld door met een vergunningensysteem te werken en met kwekers vaststaande tarieven af te spreken, wil hij „grip krijgen op de bevoorrading van coffeeshops”. Van Gijzel noemt de problemen met criminaliteit in de regio Eindhoven „stevig”. Hij wil een einde maken aan wietgerelateerde witwaspraktijken, ripdeals en chantage.

Op de ‘bestuurlijke top drugsbeleid’, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Maastricht, spraken burgemeesters van ruim dertig gemeenten met coffeeshops binnen hun grenzen over de knelpunten in het Nederlandse gedoogbeleid. Want de discussie over dat beleid laaide vier weken geleden weer op toen de burgemeesters van grensgemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom besloten alle coffeeshops wegens de overlast van duizenden drugstoeristen te sluiten.

Het zijn veelal criminele bendes die softdrugs leveren aan coffeeshops. De burgemeesters zijn ervan overtuigd dat het sluiten van cannabisverkooppunten geen oplossing is voor dat probleem. „Dat leidt alleen maar tot meer criminaliteit”, zei burgemeester Gerd Leers van Maastricht. „En geloof maar niet dat iemand er één blowtje minder om zal roken.”

Niet alleen het beleid aan de achterdeur, maar ook dat aan de voordeur moet worden gereguleerd. Vooral in grensgemeenten, werd op de wiettop benadrukt. Burgemeester Hubert Bruls van Venlo pleit voor een pasjessysteem dat geldt in heel Limburg, waarmee niet-Nederlanders (in het geval van Venlo vooral Duitsers) geen toegang krijgen tot een coffeeshop. Bruls: „Dat scheelt tachtig of negentig procent van de 6.000 klanten die per dag coffeeshops in Venlo bezoeken. Dan heb je aan de achterdeur ook meteen minder bevoorrading nodig.”

Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG, heeft beloofd de uitkomsten van de wiettop nog vóór Kerstmis te bespreken met het kabinet.

Gerelateerde artikelen:

Gepubliceerd in:
Binnenland
Voorpagina
Nederland