Tweede Kamer wil advies Raad van State om 26ste zetel

Staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA)
Door een onzer redacteuren

Den Haag,12 juni. De Tweede Kamer twijfelt over de rekenmethode die gehanteerd dient te worden bij de toewijzing van de 26ste zetel in het Europese parlement.

Nederland heeft recht op die extra zetel zodra alle EU-lidstaten het Verdrag van Lissabon hebben aangenomen. De Kamer is ontstemd over de gang zaken en heeft besloten de zaak te „depolitiseren” door Bijleveld te vragen advies in te winnen over de ontstane situatie bij de Raad van State.

De verwarring ontstond gisterenmiddag nadat de Kiesraad bij de officiële vaststelling van de verkiezingsuitslag de mogelijke extra zetel toewees aan de PVV. Daarmee ging hij in tegen een eigen advies aan het kabinet. De Kiesraad stelde in maart voor de spelregels te volgen die gangbaar zijn bij gemeenteraadsverkiezingen. De extra zetel valt dan toe aan de Partij voor de Dieren, een van de partijen die 75 procent van de kiesdeler haalden. Het kabinet, zo bleek uit een brief aan de Kamer in april, koos voor een andere rekenmethode: de 26ste zetel kan volgens haar alleen toevallen aan een partij die ook een van de eerste 25 zetels bemachtigde. In dat geval behaalt de PVV een vijfde zetel.

De verwarring is ontstaan omdat de Tweede Kamer nog niet heeft ingestemd met de rekenmethode van het kabinet. De Kiesraad spreekt van „een onprettige situatie.”

Gerelateerde artikelen:

Gepubliceerd in:
Binnenland
Europa