Immigratieplannen in strijd met EU

Inburgeraars.
Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 27 mei. De paragrafen over immigratie en integratie in de verkiezingsprogramma’s van vijf partijen zijn strijdig met EU-regels. Verwezenlijking van de plannen van VVD, PVV en SP zou zelfs alleen mogelijk zijn na uittreding van Nederland uit de Europese Unie.

Dat zeggen de hoogleraren migratierecht Thomas Spijkerboer (VU) en Kees Groenendijk (Nijmegen), die de programma’s op verzoek getoetst hebben aan internationale regelgeving.

Zo pleit de SP voor herinvoering van werkvergunningen voor werknemers uit Oost-Europa. Dit is in strijd met het vrij verkeer van EU-burgers, een van de pijlers van de Europese Unie. De VVD wil inburgeraars die niet slagen voor het examen Nederlandse taal het verblijfsrecht ontzeggen. Dit is onder meer strijdig met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De PVV wil voor de opname van asielzoekers een quotum invoeren van duizend mensen per jaar. Dit is strijdig met de zogeheten ‘Dublin-verordening’, die bepaalt welke landen verantwoordelijk zijn voor het opnemen van welke asielzoekers.

Lees in NRC Handelsblad van 27 mei een uitgebreid achtergrondartikel over de paragrafen over immigratie en integratie van PvdA, CDA, VVD, SP en PVV.

Voor (web)abonnees is het artikel beschikbaar in de digitale editie.

Nederland heeft zich voor een deel van het immigratiebeleid gecommitteerd aan Europese afspraken. De VVD wil de Europese regels aanpassen. Lukt dat niet, dan zou Nederland door middel van een zogenoemde opt-out afstand moeten nemen van een deel van het Verdrag van Lissabon.

Gepubliceerd in:
Binnenland
Nieuwsbrief