Cuba kan weer bij de OAS, maar wil dit niet

De Amerikaanse minister van Buitenlanse Zaken Hillary Clinton in een onderhoud met de Hondurese president Manuel Zelaya.
AP, AFP, Reuters

San Pedro Sula, 4 juni. Cuba heeft gisteren herhaald geen volwaardig lidmaatschap van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) na te streven, nadat het regionale samenwerkingsverband eerder op de dag besloot om na 47 jaar een einde te maken aan de schorsing van het socialistische eiland.

Cuba vormde de afgelopen twee dagen het belangrijkste agendapunt van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 34 OAS-landen die in Honduras bijeen waren voor hun jaarlijkse algemene vergadering. Dit nadat de regio de afgelopen tijd al grote druk uitoefende op de nieuwe Amerikaanse president Obama om een einde te maken aan de schorsing van Cuba, waartoe in 1962 onder druk van Washington besloten werd.

Havana’s belangrijkste regionale bondgenoten – Venezuela, Bolivia, Ecuador en Nicaragua – wilden dat Cuba „onvoorwaardelijk” kon terugkeren in de landenclub. Maar de VS eisten dat Cuba zich eerst committeert aan het Inter-Amerikaanse Democratisch Handvest uit 2001, waarin de OAS respect voor de mensenrechten en democratie oplegt aan alle lidstaten. Cuba is nu een autoritair geregeerde éénpartijstaat waar volgens internationale organisaties de mensenrechten op verscheidene punten worden geschonden.

Het compromis dat de OAS gisteren na lange onderhandelingen overeenkwam, bepaalt dat de schorsing van Cuba opgeheven wordt. Daarna stelt de resolutie dat nieuwe „deelname van Cuba het resultaat zal zijn van een proces van dialoog, op initiatief van de regering van Cuba, en conform de gewoontes, doelen en principes van de OAS”. Dit laatste kan volgens waarnemers gelezen worden als een impliciete verwijzing naar het Democratisch Handvest.

Cuba reageerde via een verklaring op de staatstelevisie dat het „nooit heeft gewenst of gevraagd terug te keren in de OAS, die is gedrenkt in een onderdanig en schimmig verleden”. Wel werd het besluit om de schorsing op te heffen geroemd als „een overwinning voor het socialisme en het verzet van het Cubaanse volk”.

De Amerikaanse minister Hillary Clinton toonde zich tevreden dat „iedereen het eens werd dat Cuba niet zomaar kan aanschuiven, dat we Cuba’s deelname gaandeweg moeten bepalen – als het er al ooit voor kiest terug te keren”.

De gastheer van de OAS-vergadering, Honduras’ president Manuel Zelaya, stelde dat „de Koude Oorlog hier vandaag ten einde is gekomen.”

Gerelateerde artikelen:

Gepubliceerd in:
Buitenland