Onderzoek: linkse blogs in VS zijn interactiever

Door onze redacteur Peter Teffer

Rotterdam, 28 april. Op politieke weblogs van linkse signatuur vindt vaker interactie plaats, wordt meer opgeroepen tot actie en vindt meer opinievorming en uitgebreide verslaggeving plaats dan op rechtse blogs.

Dat is de conclusie van een onderzoek dat het Berkman Center for Internet and Society van de universiteit van Harvard vandaag heeft gepubliceerd.

De drie onderzoekers, Yochai Benkler (Harvard), Aaron Shaw (Universiteit van Californië) en Victoria Stodden (Yale), beschrijven in A Tale of Two Blogospheres: Discursive Practices on the Left and Right, de overeenkomsten en verschillen tussen linkse en rechtse politieke blogs. Voor het onderzoek keken ze naar de berichten die in twee weken van augustus 2008 op de 155 populairste Amerikaanse politieke weblogs zijn verschenen. Veruit de meeste blogs konden worden onderverdeeld in links (65) of rechts (67). De overige 23 blogs kregen de classificatie ‘centrum’.

Linkse blogs bleken vaker ruimte te bieden voor inbreng van lezers (ze bevatten meer user generated content). De mogelijkheid tot reageren op een artikel was bij linkse blogs niet vaker aanwezig dan bij rechtse (ruim 85 procent van beide blogs hadden reacties). Maar linkse blogs gebruikten de bijdragen van lezers vaker. De grens tussen bijdragen van de auteurs en bezoekers was op linkse weblogs „doordringbaarder”: het kwam op linkse weblogs vaker voor dat lezersbijdragen op de voorpagina werden geplaatst, dan op rechtse weblogs.

Linkse bloggers schrijven meer

Inhoudelijk bestonden rechtse weblogs volgens de onderzoekers vaker uit korte stukjes met verwijzingen naar andere sites. Artikelen op linkse blogs waren geregeld langer en bestonden vaker uit verslaggeving of opiniërende stukken. De onderzoekers denken dat ‘links’ zich tijdens de regeerperiode van de Republikeinse president Bush gemarginaliseerd voelden. Ze wijzen erop dat de beginperiode waarin bloggen populair werd (2002-2004), samenviel met een tijd waarin de Republikeinen een meerderheid hadden in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden, en het ‘rechtse geluid’ veel aandacht kreeg in de mainstream media.

De onderzoekers denken dat die verongelijktheid ook ertoe heeft geleid dat links nieuwe technieken op het internet heeft aangegrepen om medestanders te mobiliseren. Op politieke blogs werd ter linkerzijde vaker opgeroepen tot politieke actie en het doneren van geld dan op rechtse blogs.

De internetzomer van 2008 kenmerkte zich door de succesvolle digitale campagne van toenmalig Democratisch presidentskandidaat Barack Obama, maar de onderzoekers denken eerder dat Obama zo succesvol was op het web omdat ‘links’ al structureel gebruik maakte van digitale mobilisatiecampagnes, dan andersom.

Gepubliceerd in:
Buitenland
Nieuwsbrief