Eerste Kamer: stop voorbereidingen patiëntendossier

De vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 2 juni. De overheid moet alle voorbereidingen en investeringen voor een landelijk Elektronisch Dossier (EPD) stopzetten. Dat eisten meerdere fracties in de Eerste Kamer gisteren.

De senaat heeft niet alleen grote kritiek op de ontwikkeling van het systeem dat een landelijke uitwisseling van medische gegevens van patiënten mogelijk maakt, maar ook op minister Klink (Volksgezondheid, CDA) die het EPD optuigt terwijl de Eerste Kamer nog niet heeft ingestemd met het EPD-wetsvoorstel.

Gisteren leek zich een duidelijke meerderheid af te tekenen voor een PvdA-motie die verzoekt om een moratorium. Senator Tan (PvdA) is verontrust, heeft twijfels over de kwaliteit van het EPD, vindt het te „onoverzichtelijk” en vreest voor een „onomkeerbaar proces” met „te grote financiële risico’s.” „De gang van zaken rond dit dossier is onnavolgbaar.” VVD-senator Dupuis beschuldigt Klink van „tunneldenken” en „minachting voor het parlement”. De minister doet volgens haar niets met de kritiek, die ook in de samenleving klinkt. En dat terwijl de senaat, volgens Dupuis, „met een overgrote meerderheid niets anders probeert dan ons land te behoeden voor een volkomen onnodige uitglijder.” Eerste Kamerlid Slagter (SP) zegt dat Klinks wetsvoorstel „prematuur” was. „Het draagvlak kalft steeds verder af.” Inmiddels hebben bijna 500.000 mensen bezwaar gemaakt tegen deelname aan het EPD.

Wijziging wetsvoorstel

De minister vroeg in mei meer tijd voor de beantwoording van vragen van de senaat. Klink werkt bovendien nog aan een wijziging van zijn oorspronkelijke wetvoorstel, dat de Tweede Kamer goedkeurde. De afwikkeling in de senaat van het controversiële voorstel moest daarom over de verkiezingen heen worden getild. Dat kwam Klink op het verwijt van D66 te staan dat hij „een politiek spel” speelt.

Klink heeft grote bezwaren tegen de eis van de Kamer. Hij vindt dat hem niet gevraagd kan worden de bouw van een „veilig landelijke EPD” stil te leggen, terwijl er regionaal voortdurend „onveilig” verkeer van medische gegevens plaatsvindt.

Gerelateerde artikelen:

Gepubliceerd in:
Patiëntendossier
Binnenland
Nieuwsbrief