Kabinet onderzoekt langere missie Afghanistan

Een Nederlandse soldaat observeert een gebied in de Dorfshanvallei in Uruzgan.
Door een onzer redacteuren

Den Haag, 9 febr. De NAVO heeft Nederland formeel verzocht langer in Afghanistan te blijven. Het gaat hierbij om een „kleinere en in tijd begrensde bijdrage”.

In het verzoek, dat dateert van eind vorige week, wordt niet gesproken over concrete aantallen militairen. Wel wordt verwezen naar de Afghanistan-conferentie in Londen waar besloten werd tot het overdragen van militaire verantwoordelijkheden aan het Afghaanse leger. De nieuwe bijdrage van Nederland zou zich specifiek moeten richten op training van Afghaanse veiligheidstroepen en op overdracht van verantwoordelijkheden aan Afghaanse autoriteiten.

In de zogeheten ‘kennisgevingsbrief’ aan de Kamer waarin het NAVO-verzoek staat, schrijven de betrokken ministers dat zij bij het beoordelen van het verzoek willen bekijken hoe de „bestendiging kan worden verzekerd van de resultaten die door Nederlandse militairen en civiele opbouwwerkers zijn geboekt” tijdens de missie in Uruzgan.

Het kabinet wil voor 1 maart een besluit nemen over het verzoek. De coalitie is nog altijd sterk verdeeld over een langer verblijf in Afghanistan. PvdA en ChristenUnie willen dat Nederland conform de afspraak uit 2007 eind dit jaar alle militairen uit de provincie Uruzgan zal hebben teruggetrokken. Het CDA is bereid een kleinere en aangepaste missie in overweging te nemen. „Als de NAVO ons vraagt langer te blijven kan de brief per kerende post retour”, aldus Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) vanmiddag.

Het kabinet besloot de Tweede Kamer dinsdagmiddag op de hoogte te stellen van het NAVO-verzoek nadat de ministers de politiek gevoelige besluitvorming over het rapport van de commissie-Davids over de aanloop naar de oorlog in Irak hadden afgerond.

Gerelateerde artikelen:

Gepubliceerd in:
Uruzgan
Binnenland
Nieuwsbrief