Kamer ziet pers als oorzaak van kloof met burger

DEN HAAG (ANP) - Bijna alle Tweede Kamerleden denken dat de manier waarop de pers verslag doet van de politiek een belangrijke oorzaak is van het dalend vertrouwen in politici en partijen. Dat blijkt uit een maandag gepresenteerd onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door Raad van het openbaar bestuur, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering. De Kamerleden zoeken de schuld voor een deel bij zichzelf. Zo vindt 80 procent dat Kamerleden te veel reageren op incidenten en berichten in kranten en op radio en tv. Zestig procent denkt dat Kamervragen worden gesteld om in de publiciteit te komen en niet om informatie te krijgen, blijkt uit het in de vorige Kamerperiode uitgevoerde onderzoek.

Peter Lankhorst, lid van de Raad voor het openbaar bestuur en oud-Kamerlid voor GroenLinks, zei bij de presentatie van het rapport dat Kamerleden zich te veel afhankelijk maken van de massamedia. Hij riep hen op zelfbewuster met de media om te gaan. ,,Schep zelf de voorwaarden. Waarom niet meer gebruik maken van bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen. Alle gemeenten doen het, waarom de landelijke volksvertegenwoordigers niet?''

Uit het onderzoek blijkt ook dat Kamerleden vaker geneigd zijn de mening van de kiezers te volgen in plaats van hun eigen opvatting. Een kleine 20 procent doet dat, tegen slechts 7 procent in 1972. Verder meent ongeveer de helft dat burgers onvoldoende geïnteresseerd zijn in de politiek en te weinig kennis van zaken hebben.

Gepubliceerd in:
Binnenland
All