De PvdA tegen de vrije schoolkeuze? Onzin!

Door Rinda den Besten en Margot Kraneveldt

Leo Prick beweert dat de PvdA de vrije schoolkeuze van ouders wil inperken (Opiniepagina, 1 februari). Wij krijgen het verwijt dat wij het hoogopgeleide ouders van kansrijke kinderen extra lastig willen maken om de gewenste school voor hun kind te kiezen. Niets is minder waar. Wij geven juist meer ouders een eerlijke kans op een goede school voor hun kinderen en strijden juist tegen een toenemende tweedeling in het onderwijs. Ten eerste door te ijveren voor beter onderwijs voor iedereen. Kijk naar de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher die het Amsterdamse basisonderwijs kwaliteitsnormen oplegt. Desondanks zien we in gemengde wijken gesegregeerde scholen staan. De absurde ratrace van de aanmeldprocedures (direct uit het kraambed aanmelden op een school), scholen die leerlingen weigeren en de ondoorzichtige wachtlijsten zorgen ervoor dat niet alle kinderen gelijke kansen krijgen op een goede school. Daarom stelt de PvdA voor dat ouders pas mogen inschrijven op een school zodra hun kind (bijvoorbeeld) twee jaar is geworden.

De PvdA in Utrecht wil nog een stapje verder gaan door gescheiden wachtlijsten in te voeren, op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Elke school zou dan een ideale samenstelling krijgen van 30 procent - 70 procent: een percentage waarvan wetenschappelijk is bewezen dat de schoolprestaties van achterstandsleerlingen vooruitgaan en die van de middenstandsleerlingen geen schade oplopen. Ouders mogen drie scholen van hun voorkeur opgeven. Dat is zelfs winst ten opzichte van de huidige situatie in veel wijken, waar gewilde scholen een postcodebeleid of een leerlingenstop moeten hanteren. De keuzevrijheid van ouders wordt dan niet ingeperkt, zoals Prick stelt, maar uitgebreid.

De keuzevrijheid van ouders wordt ook uitgebreid als we de kwaliteit van alle scholen verbeteren. Door zwakke scholen aan te pakken en door hogere eisen te stellen aan lerarenopleidingen. De PvdA wil dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten op school en dat we met een gezonde samenstelling van de klas de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. Want Nederland heeft er niets aan als we talenten blijven verspillen.

Rinda den Besten is PvdA-wethouder in Utrecht en Margot Kraneveldt is Tweede Kamerlid namens de PvdA.

Discussieer mee op nrc.nl/opinieblog

Gerelateerde artikelen:

Gepubliceerd in:
Opinie