Zware straffen voor leden Hofstadgroep [10.03.06]

Een belangstellende voor het Hofstadproces arriveert bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Archief.
Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM, 10 MAART. De Hofstadgroep is een criminele terroristische organisatie. Dit heeft de Amsterdamse rechtbank vanmorgen in haar vonnis vastgesteld. Negen leden van de zogenoemde Hofstadgroep rond Mohammed B. werden celstraffen tot vijftien jaar opgelegd. Volgens de rechtbank maakten ze deel uit van deze criminele terroristische organisatie die als oogmerk had opruiing, het aanzetten tot haat en bedreiging had. Vijf verdachten werden vrijgesproken.

Dit is de eerste keer sinds de invoering van de nieuwe wet terroristische misdrijven in de zomer van 2004, dat er verdachten zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele terroristische organisatie.

Drie hoofdverdachten, Jason W., Ismael A. en Nouredine el F. werden tot respectievelijk vijftien, dertien en vijf jaar gevangenis veroordeeld. Jason W. verwondde op 10 november vijf leden van een arrestatieteam met een handgranaat. De rechtbank achtte zijn huisgenoot Ismael A. medeplichtig. Verdachte Noureddine el F. kreeg vijf jaar opgelegd. De rechter rekende hem zwaar aan dat hij een schietklaar machinepistool in zijn rugtas had, waarnaar hij probeerde te grijpen bij zijn arrestatie. De rechtbank achtte overigens niet bewezen dat de drie deze misdrijven pleegden met een terroristisch oogmerk.

Mohammed B., volgens de rechtbank de leider van de groep, kreeg geen straf, overeenkomstig de eis van het openbaar ministerie, omdat hij al is veroordeeld tot levenslang voor de moord op Theo van Gogh. De rechtbank stelde drie verdachten op vrije voeten, omdat de opgelegde straf korter of gelijk is aan het al uitgezeten voorarrest.

„Bedreiging met terroristische misdrijven raakt de openbare orde in het hart”, zo motiveerde de rechtbank de straffen tijdens het uitspreken van het vonnis. „De vrijheden en de daaraan gestelde wettelijke beperkingen, waarborgen dat mensen van heel verschillende levensovertuiging in vrijheid en vrede met elkaar kunnen samenleven. Het is deze rechtsorde die bedreigd wordt door de misdrijven waarop de groep het oog had.” Wie haat zaait en geweld predikt, zo oordeelde de rechtbank, legt de basis voor het plegen van misdrijven die erop gericht zijn de bevolking ernstige vrees aan te jagen en de Nederlandse rechtsorde te vernietigen. „Dit is waaraan de verdachten hebben bijgedragen. De rechtbank rekent hen dit zwaar aan.”

De rechtbank ging niet geheel mee in de redenering van de officieren van justitie Plooy en Van Dam in januari tijdens hun requisitoir. De beide officieren trokken toen een directe lijn van de ideologie van de terroristische Hofstadgroep naar de geweldsdelichten die door leden van de groep zijn begaan, zoals de moord op Van Gogh.

De rechtbank ging in haar oordeel hier niet in mee. Ook al was de geloofsovertuiging van de radicaal-islamitische groep „inherent gewelddadig”, aldus het vonnis, niet staat vast dat er binnen de groep voorbereidingen zijn gemaakt voor bijvoorbeeld het vermoorden van Theo van Gogh.

Wel vond de rechtbank dat er voldoende bewijs aanwezig was dat de groep tot doel had een aantal minder zware delicten met een terroristisch oogmerk te plegen, zoals opruiing en bedreiging.

Enkele advocaten reageerden teleurgesteld op de uitspraak. R. Maanicus zou vanmiddag met zijn cliënt Jason W. overleggen over het mogelijk instellen van hoger beroep. ,,Absoluut, we gaan in hoger beroep,” kondigde R.A. van der Horst aan namens zijn cliënt Ismael A.

Gepubliceerd in:
Binnenland
Meer binnenlands nieuws