School mag kleding verbieden

Door onze redactie onderwijs

ROTTERDAM, 11 JUNI. Scholen mogen kleding van leerlingen verbieden als zij daarin consequent zijn. Zo mag een katholieke of protestants-christelijke school leerlingen verbieden een islamitische hoofddoek te dragen, als de school aannemelijk kan maken dat zo'n hoofddoek verwezenlijking van de grondslag van de school in de weg staat. Openbare scholen mogen een hoofddoek niet verbieden.

Dat staat in de 'Leidraad kleding op scholen', die minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) naar scholen en de Tweede Kamer heeft gestuurd. De leidraad gaat over de juridische haalbaarheid van kledingvoorschriften, en met name over de omstandigheden waaronder scholen kledingvoorschriften kunnen opleggen.

Deze voorschriften kunnen strijdig zijn met de vrijheid van godsdienst of meningsuiting, maar onder bepaalde voorwaarden zijn uitzonderingen op het discriminatieverbod mogelijk. Kleding die met extreemrechts wordt geassocieerd mag niet verboden worden wegens de politieke ideeën, maar wel als het nodig is om wanordelijkheden te voorkomen.

Kledingvoorschriften moeten ondubbelzinnig zijn, voor iedereen gelden en bij iedereen bekend zijn. De minister had de leidraad toegezegd naar aanleiding van de ophef die begin dit jaar ontstond toen het ROC van Amsterdam een islamitische gezichtssluier (niqaab) verbood.

De richtlijn van Van der Hoeven is gebaseerd op een niet-bindende uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. Op 20 maart 2003 oordeelde de commissie dat het verbod van gezichtssluiers is toegestaan, omdat de school geen onderscheid maakt op grond van godsdienst. Het ROC hanteert drie praktische argumenten om de sluier te verbieden.

De nadruk ligt daarom op het spanningsveld tussen kledingeisen en de vrijheid van godsdienst. Veel minder aandacht is er in de leidraad voor een kwestie die op veel middelbare scholen speelt, en die al tot een rechterlijke uitspraak heeft geleid. De combinatie van met extreem rechts geassocieerde kleding, zoals bomberjacks, en intimiderend gedrag jegens allochtone leerlingen stelt veel scholen voor problemen, zo bleek vorige week op een studiedag van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie.

Na ordeproblemen met een groep van acht jongens besloot scholengemeenschap Thamen in Uithoorn begin dit jaar tot een kledingverbod, dat door de vader van een van de leerlingen werd betwist in een kort geding. In maart oordeelde de rechter in Haarlem dat een kledingverbod is toegestaan, mits dit geldt voor alle leerlingen en niet voor een bepaalde groep. Bij de school in Uithoorn ging het nadrukkelijk om de combinatie van bepaalde kleding en provocerend, discriminerend gedrag. De leidraad van Van der Hoeven gaat een stap verder, en noemt kleding voldoende reden voor een verbod.

 

Gepubliceerd in:
Binnenland