Minder landen krijgen hulp van Nederland

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 4 OKT. Het aantal landen dat direct ontwikkelingshulp van Nederland ontvangt, wordt teruggebracht van 49 tot 36. Dat heeft minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) gisteren bekendgemaakt. Nederland zal zich concentreren op de landen rond de Grote Meren in Centraal-Afrika, de Hoorn van Afrika en de Westelijke Balkan.

De minister presenteerde tevens haar beleid voor de komende jaren. Ontwikkelingshulp wordt ,,zakelijker en meer resultaatgericht'', zei Van Ardenne op een persconferentie. ,,De hulp is nu nog te versplinterd, dat komt de effectiviteit niet ten goede.'' Het beleid van haar voorgangster Herfkens, die het aantal landen ook al beperkte, noemde zij ,,te weinig geconcentreerd''.

Ook het aantal beleidsthema's waar Nederland steun aan geeft, wordt beperkt: onderwijs, aidsbestrijding, reproductieve gezondheidszorg, milieu en water. De effectiviteit van hulporganisaties zal ook tegen het licht worden gehouden. Organisaties die ,,onvoldoende presteren'' zullen hun steun verliezen. Ze noemde in dit verband de VN-organisaties Unifem en Unido. Ontwikkelingshulp wordt ook ,,politieker'', aldus de bewindsvrouw. Landen die stelselmatig de mensenrechten schenden en ,,waar evident de politieke wil ontbreekt om dit te veranderen'', zoals Zimbabwe, zullen geen Nederlands ontwikkelingsgeld meer ontvangen. Voor een land als Jemen is echter, vanwege het ,,strategische belang'' een uitzondering gemaakt.

Zoals in het regeerakkoord al was aangekondigd, is een 'Stabiliteitsfonds' opgericht, voor de financiering van activiteiten waarmee vrede en veiligheid moeten worden bevorderd, zoals wederopbouw van het overheidsapparaat na een oorlog.

Voor het fonds, dat gezamenlijk wordt beheerd door de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, is in 2004 is 64 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot een bedrag van 77 miljoen euro in 2007.

Van Ardenne wil burgers, bedrijven en kennisinstituten sterker bij het ontwikkelingswerk betrekken. ,,Ontwikkelingshulp is niet alleen een zaak van overheden.'' Ze noemde als voorbeeld een aidsbestrijdingsproject met bierbrouwer Heineken in Afrika.

 

Gepubliceerd in:
Binnenland