IND’ers: Albayrak misbruikt positie

Staatssecretaris Nebahat Albayrak.
Door een onzer redacteuren

Den Haag, 30 okt. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) maakt zich schuldig aan „willekeur en misbruik” bij de toepassing van haar bevoegdheid om vreemdelingen buiten de reguliere procedure om een verblijfsvergunning te geven.

Dat hebben enkele ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in een anonieme brief gemeld aan Kamerlid Sietse Fritsma (PVV). Fritsma, wiens partij altijd scherpe kritiek heeft op het vreemdelingenbeleid, heeft deze brief openbaar gemaakt.

Volgens de ontevreden ambtenaren heeft Albayrak meer dan 3.500 keer een verblijfsvergunning gegeven op grond van haar „discretionaire bevoegdheid”. Een woordvoerder noemt dat aantal feitelijk onjuist: „De staatssecretaris heeft tot nu toe 342 keer van haar bevoegdheid gebruik gemaakt.” Ter vergelijking: Rita Verdonk (toen lid van de VVD) maakte als minister tijdens haar ambtsperiode 1.152 keer gebruik van deze bevoegdheid, zegt de woordvoerder.

Ook schrijven de ambtenaren dat Albayrak geen „feitelijke onderbouwing” geeft voor haar besluiten, waardoor er sprake is van willekeur. Dat er onvrede binnen de IND zou zijn over de manier waarop Albayrak haar werk doet „is ons niet bekend”, zegt de woordvoerder.

De staatssecretaris is op grond van de Vreemdelingenwet bevoegd om verblijfsvergunningen te verlenen aan vreemdelingen die niet voor een reguliere vergunning in aanmerking komen. Het gaat dan om zogenaamde ‘schrijnende gevallen’. Daaraan moet altijd een individuele beoordeling voorafgaan. Over deze beoordeling krijgt de staatssecretaris advies van haar ambtenaren.

De briefschrijvers hebben interne stukken overhandigd waaruit blijkt dat in minstens één geval de staatssecretaris van dit advies afweek, iets wat overigens formeel is toegestaan.

Het ministerie van Justitie, waar de IND onder valt, gaat onderzoeken of de ambtenaren de regels hebben overtreden door naar buiten te treden.

Gerelateerde artikelen:

Gepubliceerd in:
Binnenland
Nederland