Paus tegen klonen embryo's en voor orgaandonatie

Door onze correspondent

De paus begon met een verrassend brede ondersteuning van transplantatie en orgaandonatie. Hij noemde het doneren van organen "een ware daad van liefde" en maakte duidelijk dat voor de katholieke kerk de hersendood een aanvaardbaar moment voor transplantatie is. Maar daarna waarschuwde hij voor methodes die "de waardigheid en de waarde van een persoon niet respecteren". Hij keerde zich met name tegen het klonen. "Deze technieken, voor zover ze de manipulatie en vernietiging van menselijke embryo's met zich meebrengen, zijn moreel niet aanvaardbaar, zelfs als het beoogde doel goed is." Hij wees er op dat ook andere methodes worden beproefd, waarbij gebruik wordt gemaakt van stamcellen - ongedifferentieerde cellen die zich onder invloed van allerlei stoffen ontwikkelen tot gespecialiseerde celtypen - van volwassenen. "Dat is de richting die de wetenschap moet volgen als zij de waardigheid van elk menselijk wezen, zelfs in de embryonale fase, wil respecteren." Volgens sommige deelnemers aan het congres zijn de stamcellen van volwassenen echter minder 'puur' dan die van een embryo, en is het veel moeilijker ze te vinden.

De pauselijke steun voor het doneren van organen is door Italiaanse artsen met applaus ontvangen. Mede door eerdere aarzelingen binnen de katholieke kerk zijn er in Italië relatief weinig donors. Een uitspraak van paus Pius XII uit 1956 herhalend, zei de paus dat er geen principiële bezwaren zijn tegen transplantatie van organen van dieren in mensen, al mag de psychologische en genetische identiteit van de betrokken persoon niet worden veranderd.

 

Gepubliceerd in:
Klonen