Loterijen in één organisatie

Door onze redacteur Egbert Kalse

De drie goede doelen-loterijen in Nederland komen in handen van één organisatie, Novamedia. De Nationale Postcodeloterij, de grootste loterij van Novamedia en nu reeds eigenaar van de Sponsorloterij, neemt de Bankgiroloterij over.

Dat heeft algemeen directeur Boudewijn Poelmann van Novamedia bevestigd. Poelmann trekt zich terug als landenmanager Nederland. Hij wordt opgevolgd door Wibo van der Linde. De fusie tussen de Postcodeloterij en de Bankgiroloterij is vandaag aangemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Met de fusie vergroot Novamedia haar marktaandeel op de Nederlandse kansspelmarkt tot ongeveer 37 procent (ruim 450 miljoen euro). De Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) is met 50,1 procent nog steeds de grootste speler.

De fusie zal met gesloten beurzen plaatsvinden. De directie van Sufa (het uitvoerend orgaan van de Bankgiroloterij) zal opgaan in de directie van de Postcodeloterij. Verder garandeert de Postcodeloterij de bij de Bankgiroloterij aangesloten doelen in ieder geval eenzelfde afdracht als in 2001. De bankgiroloterij zette in 2001 een kleine 70 miljoen euro om, de Postcodeloterij en de Sponsorloterij samen ruim 380 miljoen euro.

De fusie tussen de Bankgiroloterij en de twee Novamedia-loterijen staat haaks op het streven van de overheid om meer concurrentie te creëren op de loterijmarkt. Het Rijk wil daartoe over een aantal jaar juist drie extra loterij-vergunningen uitgeven. Volgens de ministeries van financiën en justitie is de huidige markt te gesloten, hetgeen niet goed is voor de goede doelen. Justitie sprak enkele weken geleden al haar bezorgdheid uit over de verdergaande concentratie binnen de kansspelmarkt, maar wacht nu een oordeel van de NMa over de fusie af alvorens met maatregelen te komen.

Recente fiasco's als de Olympische loterij en de zorgloterij (beide veel minder loten verkocht dan verwacht) geven volgens Poelmann aan dat de markt niet zoveel ruimte biedt als de staat vermoedt. Ook de in de ogen van Novamedia bevoorrechte positie van de Staatsloterij is reden om de fusie met de Bankgiroloterij ondanks verzet van Justitie toch door te voeren.

Begin deze week lekte uit dat de Nederlandse loterijenmarkt vorig jaar met negen procent steeg tot 1,3 miljard euro aan loten en speelkaarten. Maar er is sprake van een stagnerende markt, stelt het College van Toezicht op de Kansspelen. De omzetstijging is volgens het College slechts het gevolg van een prijsverhoging van loten.

 

Gepubliceerd in:
Nieuws
Economie