Executeur, 1 of 10 procent vergoeding?

Executeur is een mooi vak!

Mijn ouders legden in hun testament vast dat hun belastingadviseur ook executeur testamentair is, tegen een vergoeding van 10 procent van de erfenis. Dit om problemen tussen mijn broer en zussen te voorkomen. Gezien de waarde van hun bezittingen (huis 2 miljoen euro, hypotheek 750.000 euro, 100.000 waardepapieren) vraag ik me af of dit normaal is?
(A. ten E.)

Ik denk dat de adviseur uw vader een loer draait. Het nieuwe erfrecht regelt de bevoegdheden en plichten van de executeur. Hij (of zij) krijgt het beheer over de nalatenschap en mag alle bezittingen onder zich nemen. Moet de schulden betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en legaten afgeven of uitbetalen. De executeur moet er altijd voor zorgen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Dat is een beschrijving van wat wordt nagelaten. Hij moet rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

De executeur is bevoegd de aangifte te doen voor het recht van successie, de belasting die kan worden geheven na het openvallen van een nalatenschap. Wanneer de executeur de aangifte zelf ondertekent, is hij aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De wet regelt het loon voor de executeur: 1 procent van het vermogen op de dag van het overlijden. Maar de erflater kan bij de benoeming in het testament het honorarium ook zelf vaststellen, bijvoorbeeld op een vast bedrag. Die 10 procent levert ruwweg 135.000 euro op! Gaat van de erfenis af. Het executeurschap lijkt me een mooi vak.

 

Gepubliceerd in:
Trefwoorden