Yao Liang (1923-2009)

Door een onzer redacteuren

De Chinese bisschop Yao Liang moest zijn loyaliteit aan Rome bekopen met jarenlange gevangenisstraf.

In China is de leider van de ondergrondse Rooms-Katholieke Kerk, bisschop Leon Yao Liang, overleden. Liang bracht wegens zijn religieuze activiteiten 28 jaar in gevangenschap door. Volgens de Cardinal Kung Foundation in het Amerikaanse Connecticut, die zich beijvert voor godsdienstvrijheid voor rooms-katholieken in China, overleed de bisschop op 30 december 2009 op 87-jarige leeftijd in Xiwanzi, een stad in de noordelijke provincie Hebei. De organisatie zegt dat de Chinese autoriteiten het nieuws over het overlijden van de bisschop hebben achtergehouden.

Bisschop Yao droeg, zo blijkt uit een portret in de The New York Times, tot vlak voor zijn dood dagelijks de mis op voor honderden gelovigen. De zondagmis werden vaak bezocht door duizend kerkgangers. De Chinese autoriteiten lieten geestelijke activiteiten van Yao oogluikend toe, maar verboden bestuurlijk optreden als bisschop.

De Rooms-Katholieke Kerk en haar bisschoppen worden niet door de Chinese overheid erkend omdat zij een ‘vreemde’ macht vertegenwoordigen. Erkenning van de paus als het hoogste gezag beschouwt Peking als subversief.

China erkent wel het Patriottische Katholieke Genootschap dat onder scherpe controle van de autoriteiten staat en dat geen binding heeft met het Vaticaan. Het genootschap ontzegt de paus het recht bisschoppen te benoemen. Miljoenen Chinezen zijn volgens rooms-katholieke organisaties wel loyaal aan de paus en bezoeken ondergrondse kerken, zoals die van bisschop Yao. I

Bisschop Yao werd in 1923 geboren in een boerendorp in de noordelijke provincie Hebei. Hij werd in 1946 tot priester gewijd. Zijn religieuze activiteiten kwamen onder druk te staan toen in 1949 de Communistische Partij in China aan de macht kwam.

Yao belandde in 1956 in een werkkamp en werd twee jaar later tot levenslang veroordeeld omdat hij weigerde zijn loyaliteit aan het Vaticaan op te geven. In 1984, acht jaar na het overlijden van Mao, werd Yao vrijgelaten. In 2006 kwam hij opnieuw in aanvaring met de autoriteiten en moest hij 2,5 jaar in isolement doorbrengen met een studie naar Chinese religieuze wetten. Hij werd verantwoordelijk gesteld voor conflicten tussen Peking en de ondergrondse kerken.

Gepubliceerd in:
Necrologieën 2009